Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Revtechnik.cz - databáze revizních techniků

Mapa ČR

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

 

Kraje
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Abecední rejstřík revizních techniků:

revizní technici

Revize elektrických zařízení, revize spotřebičů, revize elektro, revize hromosvodů, Revize plynových zařízení, revize plynu, revize plynových kotlů, revize plynových spotřebičů, Revize komínů, revize spalinových cest a komínových cest, Revize tlakových zařízení jako revize tlakových nádob, revize tlakových lahví a revize kotlů plynovích i elektrických, Revize zdvihacích zařízení, revize výtahů, revize jeřábů, revize montážních plošin a nakládacích zařízení, Revize svařovacího zařízení, revize svářeček, Revize požárních různých systémů, revize plynových hasících přístrojů, revize hasících přístrojů, revize hydrantů,  revize tělocvičny, revize dětských hřišť pro mslé děti, revize tělovýchovného zařízení.

Datum publikování: 04.06.2012

Revizáci elektro

Elektro revizáci by měli být osoby s odbornou znalostí veškeré elektroinstalace. Elektro revizáci provádějí revizní činnost na základě revizní prohlídky měření příslušnými revizními přístroji izolační stavy vodičů a přechodových odporů. Seznam revizních techniků

Datum publikování: 25.05.2012

Revize elektro Praha

Revize elektro je důležitá podle normy ČSN 331500 a normy ČSN 33 2000-6-61. V případě požáru pojišťovna zkoumá, zda byly v pořádku elektroinstalace, a v návaznosti na to určuje výši plnění. Pokud budete mít v pořádku veškeré revize elektro tak se vyhnete možným postihům za nedodržení zákona. Seznam revizních

Datum publikování: 13.10.2011

Elektroinstalace v domě

Revize elektroinstalace, revize elektro instalace, revize elektrospotřebičů, revize elektriky, revize elektřiny,  se také provádí pro distributory elektrické energie dle jejich požadavků. Každý distributor elektrické energie má své stanovené připojovací podmínky. A právě pro připojení k síti distributora je zapotřebí revize elektroinstalace ( revize elektro přípojky ). Seznam techniků

Datum publikování: 13.10.2011

Revizní přístroje

Každý revizní technik by měl mít příslušné revizní přístroje odpovídající na měření danného zařízení. Revizní přístroje by měli být pravidelně kalibrované odbornou firmou pro jejich zprávnou funkčnost a přesnost měření. Seznam revizních techniků elektro - Revize elektro Praha

Datum publikování: 13.10.2011

Revize elektro přípojky

Revize elektro zařízení, revize elektrických zařízenírevize elektrických přípojek se provádí výhradně pro distributora elektrické energie. Revize elektrické přípojky provádí revizní technik a tím ručí za správnost a bezpečnost provozu přípojky, aby nedošlo k poškození distribuční sítě elektrické energie. Proto je zapotřebí provádět revize elektrické přípojky. Databáze revizních techniků

Datum publikování: 13.10.2011

Revize

Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky
V případě požáru, úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
Protože Vám může kontrolní orgán ( Inspektorát práce ) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb. Revize je tedy důležitá nejen z důvodu předejít případné pokutě od Inspektorátu ale revize je důležitá i pro vaší bezpečnost. Revize rozvaděčů, revize el. spotřebičů, revize elektrických spotřebičů, revize elektro spotřebičů, Vám zajistí bezpečnou provozuschopnost vaší elektroinstalace.

Datum publikování: 10.09.2011

Revize elektrospotřebičů dle ČSN 331600 ed.2

 Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III. Revize spotřebičů, revize ručního nářadí, revize nářadí,

Datum publikování: 19.08.2011

Revize elektro, elektroinstalací

Pouze dodavatel či firma vlastnící platné oprávnění k revizím přístrojů na elektro měření, elektrospotřebičů, elektrických zařízení, hromosvodů, strojů a elektroinstalací dodavatelským způsobem. Revize Praha - Databáze techniků

Datum publikování: 19.08.2011

Revize elektroinstalací

Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektrických zařízení. V bytových objektech se provádějí revize elektro instalace, elektrických zařízení v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí elektro revize praha, elektrických zařízení v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) Revize elektrických zařízení musí být provedena také po úpravě elektroinstalace. Revizní technik Praha. Většina obytných budov je vybavena rozvodem silnoproudé elektroinstalace (230 V, 400 V). Elektro revize, elektro revize Praha, elektro revize Plzeň, elektro revize Praha 4, elektroinstalace Praha, elektrorevize, elektrorevize Praha, elektrorevize Plzeň.

Datum publikování: 19.08.2011

Elektro

Elektro revize se provádí měřením příslušných revizních přístrojů a mechanickou prohlídkou. Jenom revizní technik elektro Vám může zajistit bezpečnost a to prohlídkou elektro a nebo elektroinstalace. Následně Vám revizní technik vystaví revizní zprávu či revizní protokol. Na základě revizního protokolu a zprávy máte plnou jistotu ve vaší bezpečnost a přináší to míň problému s pojistným plněním. Tak radši nepodceňujte elektro revize. Lhůty revizí

Datum publikování: 13.08.2011

Elektroinstalace

Revize elektroinstalace se také provádí pro distributory elektrické energie dle jejich požadavků. Každý distributor elektrické energie má své stanovené připojovací podmínky. A právě pro připojení k síti distributora je zapotřebí revize elektroinstalace ( revize elektro přípojky ). Lhůty revizí

Datum publikování: 13.08.2011

Revize elektro nářadí

Od 31.12.2010 se provádí revize elektro spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2.Norma ČSN 33 1600 ed.2 s účiností od 31.12.2010 nahrazuje ČSN 33 1600 z května 1994 a ČSN 331610 z března 2005, které do uvedeného data platí společně s touto normou. Tato norma zjednodušila revize spotřebičů a nářadí do jedné tabulky. Pro revize elektro spotřebičů se provádí v souladu s normou ČSN 33 1610 ed.2. Norma stanovuje lhůty kdy se revize provádějí a specifikaci co jsou elektro spotřebiče.

Datum publikování: 13.08.2011

Revize elektřiny

Výchozí revize - výchozí revize elektřiny se provádí na nové elektroinstalaci, před jejím uvedením do provozu ( před jejím připojením k rozvodné síti). Výchozí revize elektřiny se provádí na nové zařízení, ale i na zařízení po rekonstrukci nebo při rozšíření elektroinstalace.

Datum publikování: 13.08.2011

Revize elektro přehled vnějších vlivů

Revize elektro - Přehled vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Třídění vnějších vlivů
A – Vnější podmínky prostředí
AA – teplota okolí
AB – atmosférická výška
AC – nadmořská výška
AD – výskyt vody
AE – výskyt cizích pevných těles
AF – výskyt korozívních nebo znečisťujících látek
AG – mechanické namáhání - ráz
AH – mechanické namáhání - vibrace
AJ – ostatní mechanické namáhání
AK – výskyt rostlinstva nebo plísní
AL – výskyt živočichů
AM – elektromagnetická,elektrostatická nebo ionizující působení
AN – sluneční záření
AP – seismické účinky
AQ – bouřková činnost
AR – pohyb vzduchu
AS – vítr
B - Využití
BA – schopnost osob
BB – elektrický odpor lidského těla
BC – dotyk osob s potenciálem země
BD – podmínky úniku v případě nebezpečí
BE – povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů
C – Konstrukce budov
CA – stavební materiály
CB – konstrukce budovy
Dělění vnějších vlivů
NORMÁLNÍ
NEBEZPEČNÉ
ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
Datum publikování: 01.08.2011

Revize elektrické přípojky

Revize elektrické přípojky se provádí výhradně pro distributora elektrické energie. Revize elektrické přípojky provádí
revizní technik a tím ručí za správnost a bezpečnost provozu přípojky, aby nedošlo k poškození distribuční sítě
elektrické energie. Proto je zapotřebí provádět revize elektrické přípojky.
Datum publikování: 01.08.2011

Revizní přístroje

Každý revizní technik by měl mít příslušné revizní přístroje odpovídající na měření danného zařízení.
Revizní přístroje by měli být pravidelně kalibrované odbornou firmou pro jejich zprávnou funkčnost a přesnost měření.
Datum publikování: 01.08.2011

Revize elektriky

Většina obytných budov je vybavena rozvodem silnoproudé elektroinstalace (230 V, 400 V)
Funkčnost a bezpečnost elektroinstalace musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektroinstalace.V bytových objektech se provádějí revize elektriky v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí revize elektriky, v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) revize elektriky, musí být provedena také po úpravě elektroinstalace a elektroměrové rozvodnice.
Datum publikování: 01.08.2011

Revize elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů jse provádějí ve smyslu norem dle ČSN 331610 a ČSN 331600

Datum publikování: 01.08.2011

Revize elektroinstalace

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb. a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb. je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, kontrola elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610
 

Datum publikování: 01.08.2011

Revize elektrospotřebičů a nářadí

Do této kategorie patří veškeré elektrospotřebiče, které jsou napojovány pohyblivými elektro přívody k elektrickým rozvodům, slouží k vrtání, broušení, stříhání, bourání, letování apod., a při činnosti jsou drženy v ruce.Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o elektrospotřebiče, platí i pro přenosné elektro nářadí podobná pravidla jako u spotřebičů s tím rozdílem, že sou jinak zařazeny do skupin a tím pádem jsou i jinak určeny termíny revizí.
Datum publikování: 12.07.2011

Revize elektrických přístrojů

Funkčnost a bezpečnost elektroinstalace musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektroinstalace.V bytových objektech se provádějí revize elektro v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí revize elektro, v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) revize elektro, musí být provedena také po úpravě elektroinstalace a elektroměrové rozvodnice.Většina obytných budov je vybavena rozvodem silnoproudé elektroinstalace (230 V, 400 V)
Datum publikování: 12.07.2011

Revize elektro legislativa

Legislativa týkající se elektrického zařízení a revizí

Proč provádět elektro revize?

Jedná se u stručné výtahy ze zákonů,nařízení vlády a podobně týkající se elektrického zařízení.
Plné znění zákonů, vyhlášek a nařízení vlády

Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vyhláška 73/2010 Sb.o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

Datum publikování: 12.07.2011

Revizní technik

Vynecháme-li mimořádné kontroly elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace, pak jsou dva základní typy - výchozí revize elektroinstalace a pravidelná revize elektroinstalace. Výchozí revize elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace se dělá po rekonstrukci nebo vybudování nové instalace.

Datum publikování: 12.07.2011

Revize elektrických zařízení

Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektrických zařízení. V bytových objektech se provádějí revize elektroinstalace, elektrických zařízení v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí kontroly elektro, elektrických zařízení v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.) Revize elektrických zařízení musí být provedena také po úpravě elektroinstalace. Většina obytných budov je vybavena rozvodem silnoproudé elektroinstalace (230V, 400V). 

Datum publikování: 12.07.2011

Revize elektro zařízení

Revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, hromosvodů se provádí měřením příslušných revizních přístrojů a mechanickou prohlídkou. Jenom revizní technik Vám může zajistit bezpečnost a to prohlídkou elektroinstalace nebo elektrospotřebiče. Následně Vám revizní technik vystaví revizní zprávu či revizní protokol. Na základě revizního protokolu a zprávy máte plnou jistotu ve vaší bezpečnost a přináší to míň problému s pojistným plněním. Tak radši nepodceňujte revize elektro, revize elektroinstalace, revize elektrospotřebičů, hromosvodů. Revizní technik

Datum publikování: 12.07.2011

Revizní technik komínů

Kdo nemůže poskytnout službu revize plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů, revizní technik

Pracovník bez platného osvědčení o provedení kontroly plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vydaného Institutem technické inspekce České republiky, pověřený zaměstnavatelem k provádění plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vlastněných zaměstnavatelem. Pracovník nabízející jiným subjektům provádění kontroly komínů, plynu, elektro revize, elektrorevize, elektrospotřebičů, revize hromosvodů, který není držitelem platného osvědčení k provádění kontroly plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vydaného Institutem technické inspekce České republiky.

Datum publikování: 22.03.2011

Revizní technik plynu

Kontrola plynu - revize plynových zařízení proč provádět revize plynu a plynových zařízení, revizní technik

Každý provozovatel odběrného plynového zařízení je ze zákona povinen provádět pravidelnou kontrolu plynu, plynových zařízení a kontrolu plynových spotřebičů a to revizním technikem. Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřený pracovník. Stávající způsob prevence kontroly plynu prováděný v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb. je zaměřen pouze na pasivní pravidelnou kontrolu - provozní kontrolou plynu s následným odstraněním závad zjištěných při revizi.,

Datum publikování: 22.03.2011

Revizní technik elektro

Elektrorevize, elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, plynu, komínů, revizní technik elektro

Platné doklady revizního technika jsou platné po dobu 5 let pak musí revizní technik podstoupit nové přezkoušení o jeho způsobilosti vykonávat tuto činnost.,

Datum publikování: 22.03.2011

Revize plynových zařízení

revize plynu, komínů, Elektrorevize, revizní technik

Vynecháme-li mimořádné kontroly komínů, plynu, elektroinstalace, elektrorevize pak jsou dva základní typy - výchozí kontroly plynu, komínů, elektroinstalace a pravidelná kontrola plynu, komínů, elektroinstalace. Výchozí kontroly plynu, komínů, elektroinstalace se dělá po rekonstrukci nebo vybudování nové instalace. Stavíte-li, je výchozí elektro kontrola mj. jedním z podkladů pro kolaudaci nebo třeba pro připojení elektřiny rozvodnými závody. Pravidelná kontrola plynu, komínů, elektroinstalace se provádí ve lhůtách stanovených prováděcím předpisem. Revize elektroinstalace, plynu, komínů, hromosvodů mají zpravidla totožné revizní lhůty.

Datum publikování: 09.02.2011

Revize elektro

revize plynu, revize komínů, elektrorevize, revizní technik elektro

Revize plynu, komínů, elektroinstalace jsou vlastně kvalifikované kontroly určitého druhu technického zařízení. V zásadě se liší na revize plynu, komínů, elektroinstalace výchozí, pravidelné a mimořádné. Výchozí revize plynu, komínů, elektrorevize se provádí po dokončení instalace zařízení před uvedením zařízení do provozu. Nevyhoví-li zařízení výchozí revizi, nesmí se uvést do provozu.

Datum publikování: 09.02.2011

Revize plynových spotřebičů

elektrorevize, elektroinstalace, plynu, komínů - živnostenských provozoven, revize elektro průmyslových provozoven.

Revize plynu, komínů, elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, plynu, komínů, hasících přístrojů patří k nejvýznamnějším revizním činnostem, měření elektro bezpečnostních parametrů. Měření elektro parametrů je jeden ze samostatných předmětů, které se učí například na odborných školách tři a více roků. Měřením se zjišťují hodnoty elektro veličin nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení. Provádění revize plynu, komínů, elektrorevize, elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektrorevize, plynu, komínů, hasících přístrojů je stanoveno zákonem a mimo jiné je i základní podmínkou při certifikaci.

Datum publikování: 12.01.2011

Elektro revize

Revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, revizní technik elektro

Revize elektro podle ČSN 33 1500 v obytných domech

ČSN 33 1500:1990 "Elektrotechnické předpisy. Revize elektro, elektroinstalace je základní normou pro provádění revize elektro, elektroinstalace a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Elektrickým zařízením se rozumí zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektro nebo elektromagnetických jevů. Elektroinstalací se rozumí sestava vzájemně spojených elektro zařízení se vzájemně koordinovanými charakteristikami tak, aby tato instalace mohla plnit své stanovené úkoly.

Datum publikování: 10.12.2010

Revize elektrospotřebičů

revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, plynu, komínů, revizní technik elektro

Po provedení revize plynu, revize komínů, revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, plynu, komínů, hasících přístrojů revizním technikem či firmou která má oprávnění provádět revize komínů, plynu, revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, revize plynu, komínů, hasících přístrojů má za povinnost revizní technik vystavit platnou revizní zprávu. Pokud Vám revizní technik provádí revize elektrospotřebičů tak taktéž má za povinnost vystavit buď protokol o revizi spotřebiče nebo vystavit revizní kartu spotřebiče.

Datum publikování: 10.12.2010

Revize hasících přístrojů

Revize hasících přístrojů - revizní technik

Revize hasících přístrojů periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby,zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu,se vykonává revize hasících přístrojů. U hasících přístrojů vodních a pěnových 1x za tři roky. Ostatní 1x za pět let. Pravidelném provádění revize hasících přístrojů rozhodně předejdete nechtěným požárům které snadno zvládnete i sami.

Datum publikování: 28.10.2010

Revize plynu

Revize plynu, komínů, revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, revizní technik elektro

Tyto webové stránky umožňují zákazníkům snadnější a rychlejší vyhledávání potřebných služeb Revizních techniků a firem po celé České republice. Registrace na těchto webových stránkách revtechnik je určena pro firmy a Revizní techniky, kteří mají potřebnou kvalifikaci a oprávnění pro nabízení svých služeb a to v oboru revize plynu, komínů, elektrorevize, elektroinstalace, elektrospotřebičů, hromosvodů, hasících přístrojů, revize plynu, komínů.

Datum publikování: 28.10.2010

Revize komínů

Revize komínů - revizní technik

Revize komínů je posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 komíny a kouřovody.Navrhování a provádění a připojování spotřebičů paliv. ČSN EN 1443 komíny všeobecné požadavky. Revize komínů

Datum publikování: 27.10.2010