Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Informace o webu

Práva a povinnosti provozovatele a návštěvníků těchto internetových stránek ( dále jen „web“ ) se řídí uvedenými pravidly. Tato pravidla se vztahují i na všechny osoby, které navštíví tyto stránky ( dále jen“návštěvníci“).

Vstupem na kteroukoli ze stránek tohoto webu či jakýmkoli jiným užitím jeho obsahu vyjadřujete svůj souhlas s dále uvedenými pravidly. Žádáme Vás proto, abyste těmto pravidlům věnovali pozornost a řídili se jimi při používání tohoto webu.

Informace umístěné na tomto webu, s vyjímkou této obsahové sekce („ Informace o webu“), nemají povahu právního úkonu, není-li v konkrétních případech výslovně uvedeno jinak.

Internetová stránka může používat adresy internetového protokolu ( IP ). IP adresa je číslo, které Vašemu počítači přiřadil poskytovatel internetového připojení,
abyste se mohli připojit na internet, a obvykle se považuje za informaci, podle níž nelze konkrétní osobu identifikovat, protože ve většině případů je adresa IP dynamická ( mění se při každém připojení na internet ), a nikoli statická ( unikátní pro počítač konkrétního uživatele ). Adresu IP lze využít pro diagnostikování problémů na našem serveru, k podávání výkazů agregovaných informací, stanovení nejrychlejší cesty, kterou se Váš počítač může na naše stránky připojit a ke správě a zdokonalování našich stránek.