Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Revize elektro, elektroinstalací

Pouze dodavatel či firma vlastnící platné oprávnění k revizím přístrojů na elektro měření, elektrospotřebičů, elektrických zařízení, hromosvodů, strojů a elektroinstalací dodavatelským způsobem. Revize Praha - Databáze techniků

Tento dodavatel musí dále zaměstnávat revizní techniky s platným osvědčením a kvalifikací na provádění kontrol na vyhrazených elektrických zařízeních, oprávnění a osvědčení k provádění elektro kontrol, elektrických zařízení vydává pouze technický institut České republiky po splnění mnoha organizačních, technických kvalifikačních a finančních kritérií jak ze strany dodavatele revizních prací, tak i jeho revizních techniků. Každý objednatel revizních prací elektro ve vlastním zájmu požadovat předložení těchto dokumentů po dodavateli před uzavřením smlouvy o provedení revize hromosvodů, elektro revize, revize elektrických zařízení, revize elektrospotřebičů, revize nouzového osvětlení, revize veřejného osvětlenírevize zásuvky, revize ups, revize svářeček, revize pracovních strojů, revize strojů, revize výtahů. Databáze