Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Revize elektro

revize plynu, revize komínů, elektrorevize, revizní technik elektro

Revize plynu, komínů, elektroinstalace jsou vlastně kvalifikované kontroly určitého druhu technického zařízení. V zásadě se liší na revize plynu, komínů, elektroinstalace výchozí, pravidelné a mimořádné. Výchozí revize plynu, komínů, elektrorevize se provádí po dokončení instalace zařízení před uvedením zařízení do provozu. Nevyhoví-li zařízení výchozí revizi, nesmí se uvést do provozu.

Pravidelná revize plynu, revize komínů, elektroinstalace se provádí po normou předepsané lhůtě od předešlé revize plynu, revize komínů, elektroinstalace a při této revizi elektroinstalace dochází k ověření technického stavu zařízení. Případné zjištěné závady se odstraňují v termínech uvedených v revizní zprávě. Mimořádná revize plynu, revize komínů, elektrorevize se provádí po jakémkoliv zásahu do zařízení, po poškození zařízení atp. V případě hromosvodů se provádí mimořádná revize hromosvodů po prokázaném úderu blesku do hromosvodné soustavy.