Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Revize elektroinstalace

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb. a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb. je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, kontrola elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610
 

Zjistí, je-li vaše elektroinstalace v pořádku a bez závad.Ochrání vás před případným úrazem elektrickým proudem
Sníží riziko nebezpeční požárů. revize elektroinstalace vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky
V případě požáru, úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
Protože Vám může kontrolní orgán ( Inspektorát práce ) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb.