Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Revize elektrospotřebičů dle ČSN 331600 ed.2

 Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III. Revize spotřebičů, revize ručního nářadí, revize nářadí,

Třída ochrany 0. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

LHŮTY PRO PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a NÁŘADÍ dle ČSN 33 16 00 ed.2 z ledna 2010
Skupina elektrických spotřebičů
Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5
Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2
A spotř. poskytované formou pronájm
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby)
Třída I
1x za 3 měsíce
1x za 6 měsíce
Třída II a III
1x za 6 měsíců
C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Třída I
1x za 6 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
1x za 12 měsíců
D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)
Třída I
1x za 12 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
E spotř. používané při administrativní činnosti
Třída I
1x za 12 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III