Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Revizní technik komínů

Kdo nemůže poskytnout službu revize plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů, revizní technik

Pracovník bez platného osvědčení o provedení kontroly plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vydaného Institutem technické inspekce České republiky, pověřený zaměstnavatelem k provádění plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vlastněných zaměstnavatelem. Pracovník nabízející jiným subjektům provádění kontroly komínů, plynu, elektro revize, elektrorevize, elektrospotřebičů, revize hromosvodů, který není držitelem platného osvědčení k provádění kontroly plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vydaného Institutem technické inspekce České republiky.

Pracovník nabízející jinému subjektu provádění kontroly plynu, komínů, elektroinstalace, elektro, elektrospotřebičů, hromosvodů, který sice je držitelem platného osvědčení k provádění kontroly plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vydaného Institutem technické inspekce České republiky, nevlastní platné pověření svého zaměstnavatele k provádění kontroly plynu, komínů, elektroinstalace, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů u tohoto subjektu. Pracovník nabízející jinému subjektu provádění kontroly plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů, který sice je držitelem platného osvědčení k provádění kontroly plynu, komínů, elektro, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů vydaného Institutem technické inspekce České republiky, vlastní i platné pověření svého zaměstnavatele k provádění kontrol elektrospotřebičů, elektrorevize, plynu, komínů, hromosvodů u tohoto subjektu, jeho zaměstnavatel nevlastní platné oprávnění k provádění kontrol komínů, plynu, elektrospotřebičů, elektrorevize, hromosvodů dodavatelským způsobem, vydané Institutem technické inspekce České republiky. Podnikatel či firma nabízející jiným subjektům provádění kontrol plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů dodavatelským způsobem, který není držitelem platného oprávnění k provádění kontrol plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů dodavatelským způsobem vydaného Institutem technické inspekce České republiky. Revize elektro živnostenských provozoven - kontroly elektro průmyslových provozů kontroly plynu, komínů, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů patří k nejvýznamnějším revizním činnostem, měření elektrických bezpečnostních parametrů. Měření elektro parametrů je jeden ze samostatných předmětů, který se učí například na odborných školách tři a více roků. Měřením se zjišťují hodnoty elektro veličin nutných na posouzení účinnosti ochranného zařízení. Provádění kontrol komínů, plynu, elektrorevize, elektrospotřebičů, hromosvodů je stanoveno zákonem a mimo jiné je základní podmínkou při certifikaci.