Revize REVTECHNIK

Revizní technik

Vyhledávání

Revizní technik plynu

Kontrola plynu - revize plynových zařízení proč provádět revize plynu a plynových zařízení, revizní technik

Každý provozovatel odběrného plynového zařízení je ze zákona povinen provádět pravidelnou kontrolu plynu, plynových zařízení a kontrolu plynových spotřebičů a to revizním technikem. Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřený pracovník. Stávající způsob prevence kontroly plynu prováděný v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb. je zaměřen pouze na pasivní pravidelnou kontrolu - provozní kontrolou plynu s následným odstraněním závad zjištěných při revizi.,

Proto je zapotřebí pravidelně dodržovat kontrolu plynu, plynových kotlů, plynových spotřebičů a plynových zařízení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, doporučujeme všem kteří mají plynový rozvod v domech a bytech prováděn tímto způsobem a nepodceňovat prevenci revizi plynu, plynových zařízení a revize plynových spotřebičů provádět pravidelné kontroly plynu protože u takto provedených spojů dochází vlivem působení zemního plynu k vysychání těsnícího materiálu a únikům plynu do objektu. Jde o vaší bezpečnost. Kontrola plynu, plynových zařízení-revize plynových spotřebičů kontroly odběrných plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Kontroly plynu provádíme jako výchozí kontroly plynu a pravidelné kontroly plynu. Jde o kontrolu nejen plynových spotřebičů, ale i o přívod plynu. Každé "Odběrné plynové zařízení" podléhá dle zákona pravidelným kontrolám a revizním plynu. Pravidelná kontrola plynových kotlů, plynu je správným krokem k bezproblémového provozu plynových kotlů a plynových zařízení. Zanedbané kontral plynů, plynových kotlů, plynových zařízení, plynových spotřebičů mohou vést nejen k vyšší spotřebě, ale také ke zvýšení poruchovosti.u k vysychání těsnícího materiálu a únikům plynu do objektu. ,